Agro Hoofix Jel
     Sığırların toynakları için iyileştirici jel.

      İçerik

• Çinko, Potasyum İyodür

Dozaj;
• Lezyonlu alan tamamen temizlenip kurutulduktan sonra, bir fırça yardımıyla uygulanır ve üzeri elastik bir bandaj ile kapatılır. Bandaj 4 gün sonra çıkarılır, ihtiyaç halinde bandajsız olarak tekrar uygulanır.